Voorwaarden

Laatste update: 23-09-2020

Alle algemene voorwaarden die op deze pagina worden genoemd, zijn van toepassing op het gebruik van deze website, de inhoud ervan en het product dat we aanbieden. Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing en bepalen hoe u deze website en ons product kunt gebruiken.

De termen “wij”, “ons”, “onze”, “PFE” verwijzen naar ons bij Platform Essentials (PFE) en de producten die we u aanbieden. Evenzo verwijzen termen als “gebruikers”, “u”, “uw”, “je”, “jouw” naar al onze gebruikers en bezoekers die de website bezoeken of een product gebruiken.

U mag deze website of onze diensten niet gebruiken als u bezwaar hebt tegen een van de algemene voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

WEBSITE REGISTRATIE

Door deze algemene voorwaarden te bevestigen, accepteert u dat u zich aan de volgende voorwaarden houdt.

Bevoegdheid: u bent bevoegd deze overeenkomst aan te gaan en:

 • Het was u door geen enkele wet, gerechtelijke handeling of bevoegde autoriteit verboden om een overeenkomst aan te gaan.
 • U bent een volwassene of u heeft voldoende toestemming gekregen van uw ouders / wettelijke voogden om deze overeenkomst aan te gaan.
 • U was niet eerder door Platform Essentials verboden om een overeenkomst als deze aan te gaan.
 • U bent geen inwoner van een verboden staat en u bent geen lid van een terreurorganisatie.
 • Als u namens een organisatie werkt, beschikt u over alle benodigde vergunningen om een overeenkomst aan te gaan.

Toegang: u kunt uw toegang tot onze website niet verkopen, verhuren, delen of overdragen.

Aanvaardbaar gebruik: u zult het product en de diensten in hun ware vorm gebruiken en u onthoudt zich van elke activiteit die de diensten aan andere gebruikers kan schenden, verstoren of vertragen. U mag de services niet gebruiken voor kwaadwillende activiteiten, zoals het verzenden van spam, ongevraagde berichten, het lastigvallen, stalken of bedreigen van een andere persoon of systeem. U mag geen script, software, code of programma maken die de functionaliteit van de services kunnen schaden, verstoren, verminderen of functionaliteiten toevoegen.

Verificatie van uw account: Wanneer u zich registreert voor een product of dienst, kan PFE u vragen om uw identificatie op verschillende manieren te verifiëren. Als u zich heeft geregistreerd met een e-mail-ID, kan PFE u een bericht sturen naar hetzelfde adres dat u heeft opgegeven. Dit bericht kan links of een lijst met informatie bevatten die we nodig hebben om u te identificeren als de enige eigenaar van de e-mail-ID.

Beveiliging van uw account: als maatregel om onze diensten en vertrouwelijke informatie zoals licenties enz. Veilig te houden, bent u verplicht om uw account te beveiligen met een sterk wachtwoord die bovendien uniek is en nergens anders gebruikt wordt.

Eén account per persoon: u mag slechts één account op onze website hebben. Bent u onderdeel van een organisatie en heeft u namens deze een account, dan mag u toegang verlenen aan enkele medewerkers. In dat geval wordt u verantwoordelijk gehouden voor hun gedrag op onze website.

Een account delen: het is ten strengste verboden om uw accountgegevens met derden te delen.

Melding van misbruik: u bent verplicht om PFE onmiddellijk op de hoogte te stellen, voor het geval u informatie krijgt dat uw account is gehackt of als u informatie krijgt over het ongeoorloofde gebruik van uw account.

WEBSITE DIENSTEN

De diensten die PFE levert, zijn zoals hieronder vermeld. PFE heeft de volledige bevoegdheid om diensten toe te voegen of af te schaffen naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving.

Online winkel: PFE staat u toe onze diensten aan te schaffen via de online winkel. Elke dienst of service wordt verkocht aan een persoon of bedrijf met een eigen website domein en elke dienst of service dat u koopt, wordt gekoppeld aan één website domein.

Updates: PFE kan u updates verstrekken voor het aangeboden product. Deze updates worden door PFE beheerd en automatisch uitgevoerd, tenzij een uitzondering voor één of meerdere plugins op uw website is afgesproken.

Licentieovereenkomst: indien u één van de PFE platform pakketten hebt gekocht, dan krijgt u automatisch toegang tot meerdere premium plugins en toepassingen die middels licentiesleutels ontgrendeld worden, zoals automatische updates, support en ontgrendelen van enkele premium toepassingen. Deze licentiesleutels zijn eigendom van Platform Essentials. U bent alleen bevoegd deze licenties op de website te gebruiken zoals bij de aankoop van het product is opgegeven. Het delen van de licentiesleutel met derden is niet toegestaan. Ook het kopiëren van de plugins naar een andere website zonder onze expliciete goedkeuring is niet toegestaan.

Kennisbank: PFE levert bepaalde handleidingen, artikelen en tutorials die u zullen helpen bij het gebruik van uw aangekochte producten/diensten. De meeste hiervan zijn gratis verkrijgbaar. PFE behoudt zich het recht voor om bepaalde documentatie of cursussen als apart producten/diensten te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan een geavanceerde SEO cursus of een geavanceerde online marketing strategie.

BETALINGEN

Voor alle diensten en producten die door PFE worden aangeboden, moet u de gespecificeerde vergoedingen betalen zoals deze van tijd tot tijd op de respectievelijke websites worden gepubliceerd. De betaling zal worden gedaan via verschillende beschikbare betalingswijzen en in elk geval wanneer u een abonnement koopt, zal de facturering gebeuren onder een periodiek abonnement.

PFE kan van tijd tot tijd de prijzen voor bepaalde producten en diensten bepalen of bijwerken.

Alle producten van PFE worden verkocht als automatisch terugkerende abonnementen die elk jaar of maandelijks (afhankelijk van uw keuze) worden verlengd op de verjaardag van de aankoopdatum. Dit geldt voor alle betaalde producten, tenzij anders vermeld.

Alle terugkerende licenties worden automatisch verlengd aan het einde van de jaarlijkse licentietermijn, tenzij de koper het abonnement opzegt vóór de automatische verlengingsdatum.

Let op de volgende details van abonnementen van PFE:

 • Verlengingen van abonnementen worden automatisch jaarlijks verwerkt op de verjaardag van de oorspronkelijke aankoop, of maandelijks (indien u een maandelijks abonnement heeft afgesloten.
 • De licentieverlenging gaat door en blijft elk jaar (1 jaar) of elke maand (1 maand) – afhankelijk van uw keuze – geldig, tenzij het abonnement vóór de verlengingsdatum wordt opgezegd.
 • U kunt uw abonnement op elk moment eenvoudig opzeggen door contact met onze support afdeling op te nemen. Als u ervoor kiest om uw abonnement op te zeggen, ontvangt u geen updates en ondersteuning meer voor het product en de service nadat uw toegang is verlopen (zie ook het kopje ‘eigendom’).
 • Als u ervoor kiest om uw abonnement te verlengen nadat het is opgezegd en uw eerdere abonnement is verlopen, dan wordt de huidige vermelde prijs (op dat specifieke moment) in rekening gebracht om u weer toegang te geven tot alle licenties. We kunnen geen oudere prijzen toepassen op uw nieuwe verlengingsaankoop.
 • Bij het afsluiten van een abonnement op basis van maandelijkse betaling kunt u uw platform pas na voltooiing van het eerste jaar verhuizen naar een andere service provider. Het is niet mogelijk uw platform eerder dan de genoemde termijn te verhuizen. 
 • Klanten die opzeggen na ten minste een jaar klant te zijn geweest, of het overeenkomstige bedrag daarvoor voldaan hebben, kunnen na opzegging een export krijgen van hun volledige platform. Zie voor meer details het kopje ‘Eigendom’.

LICENTIE VAN ONZE WORDPRESS-PRODUCTEN

Al onze WordPress-plug-ins, thema’s en hun broncode die deel uitmaken van onze diensten, zijn beschikbaar onder de GNU General Public License versie 2.0 of hoger. De licenties voor de premium plugins die wij hebben aangekocht worden door ons beheerd en updates van deze plugins worden door ons uitgevoerd. Na opzegging zullen de licenties ontkoppeld worden. Het is niet mogelijk licenties over te nemen van PFE. Indien u gebruik wilt blijven maken van support en updates van deze plugins nadat u hebt opgezegd, dan zult u dus zelf de licenties moeten aanschaffen bij de betreffende plugin aanbieders.

TERUGBETALINGSBELEID EN ANNULERINGEN

Wij geloven in al onze producten en diensten en staan voor hun kwaliteit en prestaties. Het kan echter zijn dat dingen niet voor iedereen op dezelfde manier werken. Als u daarom een probleem tegenkomt dat niet kan worden opgelost, of als u denkt dat ons product niet werkt zoals verwacht, kunt u binnen 14 dagen contact met ons opnemen voor een terugbetaling. We storten het bedrag dan aan u terug.

We zullen uw terugbetaling zo snel mogelijk verwerken. In sommige gevallen kunnen we ook aanbieden om een probleem voor u op te lossen.
14 dagen na aankoop worden er geen terugbetalingen meer gedaan. Als je niet tevreden bent, vraag dan binnen 14 dagen na aankoop een terugbetaling aan.
Door een terugbetaling aan te vragen en te ontvangen, doet u afstand van alle eigendom van onze geleverde diensten en gaat u ermee akkoord het gebruik van de plugins zoals door ons geleverd in ons Platform Essentials pakket onmiddellijk te staken. We behouden ons het recht voor om een restitutieverzoek af te wijzen als dit nodig wordt geacht.
U kunt een restitutieverzoek indienen door een supportticket te openen.

GARANTIE

De premium plugins en geïntegreerde oplossingen in onze platform pakketten worden aan u geleverd zoals ze zijn ontwikkeld door de ontwikkelaars van de betreffende plugins en thema’s. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste plugins en oplossingen zijn in de wordpress wereld, die ontwikkeld en onderhouden worden door professionals, maar we bieden geen enkele garantie voor de kwaliteit ervan. Wij zijn nooit aansprakelijk voor enige schade of fouten die wordt veroorzaakt door plugins, hosting, toepassingen of andere diensten in onze pakketten en u gaat ermee akkoord dat u deze producten en diensten geheel op eigen risico gebruikt. Bijvoorbeeld: Als er (tijdelijk) een probleem optreedt met de LMS plugin die in ons pakket zit of als de server van onze provider tijdelijk offline gaat, waardoor u tijdelijk inkomsten misloopt, dan zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Wel zullen we uiteraard zo snel mogelijk proberen samen met de plugin ontwikkelaars en met de hostingprovider het probleem op te lossen (zie het kopje ‘Ondersteuning’). 

Platform Essentials geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie en materialen op deze website of op je eigen platform/website. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige claims, schade, verlies, uitgaven, kosten of aansprakelijkheden (inclusief, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van informatie) als gevolg van of direct of indirect voortvloeiend uit uw gebruik of onvermogen om deze plug-ins of diensten die ermee verbonden zijn te gebruiken, of uit uw vertrouwen in de informatie en het materiaal op deze website, zelfs als we van tevoren op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze website bevat ook links naar andere internetsites. Dergelijke links worden aangeboden als informatiedienst voor de gebruikers van deze website. Aangezien we geen controle hebben over sites van derden, erkent en stemt de gebruiker ermee in dat PFE niet verantwoordelijk of aansprakelijk wordt gehouden voor enige inhoud of materiaal op dergelijke sites. Bij het aanbieden van dergelijke links onderschrijft PFE op geen enkele manier, expliciet of impliciet, de gelinkte sites of bronnen of de respectieve inhoud daarvan. De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat PFE niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of geleden door de gebruiker, in verband met enig gebruik van of vertrouwen op informatie of materiaal verkregen van sites van derden.

Alle websites, bedrijven of personen die beweren Platform Essentials te vertegenwoordigen, zijn, tenzij officieel erkend door PFE, onofficieel en vertegenwoordigen niet de standpunten of het beleid van PFE. We waarschuwen dat deze platforms mogelijk verouderde, onnauwkeurige of valse informatie bevatten. PFE sluit elke verantwoordelijkheid uit in verband met deze platforms.

PFE behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden berichten, opmerkingen of andere inhoud te verwijderen van platformessentials.nl die ongepast of onnauwkeurig materiaal bevatten of die verwarrend kunnen zijn voor andere gebruikers op het platform.

PRODUCTLEVERING

Nadat je betaling succesvol is verwerkt, ontvang je een e-mail met je bestelgegevens en andere aankoopinformatie. Indien u een platform pakket heeft aangeschaft dan wordt uw platform omgeving beschikbaar gesteld in uw eigen wordpress administratie. U kunt uw platform beheren door in te loggen op het account dat we voor u gaan maken na uw aankoop.

Mocht u binnen een dag (24 uur) geen e-mail ontvangen met uw informatie, dan kunt u het best direct contact opnemen met onze support.

Licenties voor de premium plugins worden verleend zolang uw abonnement geldig is. Als uw abonnement stopt, worden alle licentiesleutels ook gestopt.

ONDERSTEUNING

Wij, bij Platform Essentials, staan achter onze diensten en zijn ervan overtuigd dat de premium plugins in onze pakketten de best mogelijke (essentiële) oplossingen zijn in de wordpress wereld. Als u echter technische problemen tegenkomt, kunt u een ticket openen bij ons ondersteuningscentrum zodat wij u kunnen helpen bij het oplossen van uw probleem. Toegewijde ondersteuning wordt alleen beloofd aan degenen die een actief abonnement hebben. Als uw abonnement verlopen is krijgt u ook geen ondersteuning meer. U moet een abonnement aanschaffen of een verlopen abonnement verlengen om hulp van onze ontwikkelaars te kunnen krijgen.

PFE biedt de producten ‘zoals ze zijn’ aan, zonder impliciete betekenis dat ze precies zullen functioneren zoals u wilt. Verder bieden we geen ondersteuning (via e-mail of anderszins) voor aanpassing die buiten de functionaliteit van de diensten liggen zoals genoemd op onze website.

Wat is inbegrepen in onze ondersteuningsservice
Ondersteuning omvat hulp bij de installatie, configuratie en het gebruik van de plugins en diensten die worden geleverd binnen onze platform essentials pakketten. Via de mail leveren we technische support als iets niet goed werkt. Via ons community forum leveren we ondersteuning op de werking en configuratie van je platform.

Bugfixing
Als een bug aan ons wordt gerapporteerd via de mail, dan kijken we eerst wat we er zelf aan kunnen doen en nemen – indien nodig – contact op met de ontwikkelaars van het betreffende product/plugin. We doen ons best het probleem zo snel mogelijk op te lossen, eventueel samen met de ontwikkelaar van de plugin. Voor kleinere problemen proberen we waar mogelijk een tijdelijke oplossing te bieden terwijl we wachten op een nieuwe productupdate van de ontwikkelaars van de betreffende tool.
Een bug is alleen geldig als het een probleem is met de reeks functies die we over ons product adverteren. Een verzoek om een nieuwe functie of een nieuwe integratie wordt niet als een bug beschouwd.

Het instellen van je domein
Bij het starten met je eigen platform krijg je een eigen wordpress omgeving op een door onze hosting partner gemanagede server.  We zullen naar gelang je eigen wensen jouw huidige domein (bijv mijnwebsite.nl) of een subdomein (bijvoorbeeld platform.mijnwebsite.nl) instellen zodat die het platform weergeeft op deze server. We hebben daarvoor volledige toegang nodig tot je domein provider zodat we de DNS daarvoor kunnen instellen. Als je een bestaande wordpress website hebt, dan hebben we daarnaast ook toegang nodig tot de bestanden en database op je huidige domein zodat we die kunnen overzetten naar de nieuwe server. Om problemen veroorzaakt door derden te voorkomen, zijn wij en onze hosting partner de enige partijen die toegang hebben tot je bestanden en database op de door onze partner gemanagede server en dus ook als enige wijzigingen kunnen maken in de code en in je database.

Functionaliteit uitbreiden met externe plugins
Om de veiligheid en functionaliteit van de tools in ons pakket zo veel mogelijk te waarborgen staan we het niet toe om zelf nieuwe plugins te installeren. Als je een plugin wilt toevoegen dan kan dat alleen vanaf het ‘University’ pakket en daarboven. Het is dus sowieso niet mogelijk eigen plugins toe te voegen in het Academy pakket. Dat pakket wordt geboden ‘zoals het is’ en kan alleen uitgebreid worden met onze uitbreidingspakketten. 

Indien je een betaalde plugin wilt toevoegen dat niet in één van onze pakketten zit, dan moet je daar zelf de licentie van voldoen en ons de licentie sleutel daarvan geven. ‘Nulled’ plugins of plugins die worden aangeboden door een aanbieder die niet zelf de ontwikkelaar is worden niet geaccepteerd. Ook plugins of functionaliteiten die we zelf al aanbieden in één van onze pakketten zullen niet worden toegevoegd. Dit kan alleen door te upgraden en gebruik te maken van het aanbod van PFE.

Als je gebruik maakt van ons University, Enterprise of Empire pakket en een extra plugin wilt toevoegen, maak daar dan een ticket voor aan en ons support team zal dan beoordelen of de plugin geen functionaliteit toevoegt die al in één van onze pakketten zit of een beveiligings- of compatibiliteitsrisico vormt.  Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan zullen we de plugin installeren en de licentie activeren.

We leveren geen support op de werking van deze extra plugins en bij technische problemen zullen we altijd eerst deze plugins uit schakelen om te testen of het probleem daarmee op lost. Als het probleem inderdaad veroorzaakt werd door de externe plugin, dan zullen we deze verwijderen. In sommige gevallen kan één van onze ontwikkelaars op maat ondersteuning verlenen op basis van een uurtarief.

Wat is niet inbegrepen in onze ondersteuningsservice

 • Ondersteuning voor producten/diensten/plugins van partijen die niet in het door ons geleverde pakket zitten.
 • Problemen oplossen met betrekking tot integraties met software van derden die niet worden aangeboeden binnen één van onze pakketten.
 • We bieden geen ondersteuning voor problemen die niet nauw verband houden met de producten in ons Platform Essentials pakket.
 • Aanpassingen van layout, kleuren en design (inclusief, maar niet beperkt tot kleurveranderingen, beeldveranderingen enz …) die niet standaard gewijzigd kunnen worden in de door ons geleverde tools.
 • Nieuwe functies aan onze producten toevoegen of bestaande functies uitbreiden. Een verzoek daartoe kan wel altijd gedaan worden en we zullen dan kijken of we het kunnen toevoegen aan onze roadmap.

Fair use: In ons streven om de best mogelijke ondersteuning te bieden, moeten we soms beperkingen instellen om ons ondersteuningsteam in staat te stellen de beste service te verlenen. Het verlenen van hulp bij kleine aanpassingen of ‘hoe kan ik’-vragen kan extra tijd van onze ondersteuningsmedewerkers in beslag nemen, wat hun vermogen om tijdig te reageren op een andere klant met een geldig technisch probleem kan schaden. En die klant kan jij soms zijn. Daarom hanteren we een ‘fair use’ beleid voor support van algemene aard.

Technische ondersteuning wordt alleen verleend via email met onze helpdesk. U kunt hiervoor een ticket indienen via onze helpdesk.

Ondersteuning met betrekking tot algemeen gebruik en functioneren van de tools en diensten in het Platform Essentials pakket wordt geleverd via ons support forum.

EIGENDOM

Alle inhoud, afbeeldingen, video’s en producten die op deze website worden gebruikt, inclusief documentatie, zijn eigendom van Platform Essentials. Hoewel u alles op deze website kunt raadplegen, kunt u zonder toestemming van ons geen aanspraak maken op onze inhoud of producten.

Alle inhoud, afbeeldingen, video’s en producten die op je eigen website worden gebruikt waarop één van onze Platform Essentials pakketten op geïnstalleerd zijn, zijn eigendom van u en vallen ook onder uw verantwoordelijkheid.

In het geval van een gerechtelijk conflict met betrekking tot de inhoud van uw platform door een derde partij (bijvoorbeeld – maar niet gelimiteerd tot – het gebruiken van afbeeldingen waar u niet de licentie voor hebt, of het op één of andere manier niet voldoen aan plaatselijke wetgeving, etc) kan PFE niet aansprakelijk gehouden worden en dient u zelf eventuele kosten die hieruit voort kunnen vloeien te betalen. Kortom: u bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw website en het voldoen aan alle wetgevingen die op uw website en uw onderneming van toepassing zijn.

Als u uw abonnement stopt, dan worden alle licenties van de premium plugins in ons pakket ontkoppeld. Dat betekent dat u geen updates of support meer krijgt en dat enkele premium toepassingen (waar een licentie voor vereist is) niet meer zullen functioneren. De ‘core’ van je platform zal gewoon blijven werken (zoals je community omgeving, je landingspagina’s en je leeromgeving). Voorbeelden van wat niet meer zal werken zijn de Zoom-integratie en automatische updates en backups. Ook zullen de optimalisatie tools die de snelheid en veiligheid van je website verbeteren worden verwijderd. Bij het opzeggen van je abonnement stopt ook de hosting op onze snelle en veilige servers. Je krijgt alle bestanden en de database (minus de licenties en hierboven genoemde optimalisatie toepassingen) dan als export bestand (het formaat van dit bestand is ‘.tar.gz’) zodat jij (of je webbouwer) jouw wordpress platform op je nieuwe server kan installeren. We raden aan om ten minste twee weken voor het stoppen van je abonnement contact met ons op te nemen, zodat we jou, of je webdeveloper de benodigde bestanden kunnen geven voor een soepele overgang naar je nieuwe provider. Je bent vervolgens zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van je DNS gegevens zodat je domein naar de servers van je nieuwe provider verwijzen. 

E-MAIL COMMUNICATIE

PFE kan u af en toe e-mails sturen om enkele recente updates over ons bedrijf en onze producten te delen. Ze bevatten vaak informatie over recente updates, sjablonen, gratis aanbiedingen, promoties en meer. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze e-mailnieuwsbrieven. 

WIJZIGINGEN IN DE SERVICE OF VOORWAARDEN

PFE behoudt zich het recht voor om op elk moment (i) informatie, specificaties, kenmerken of functies van de Site, Services of Software, inclusief een Proefperiode, te wijzigen, (ii) een of alle Services tijdelijk of permanent op te schorten of stop te zetten. of een Proefversie, inclusief de beschikbaarheid van een functie, database of inhoud, of (iii) beperkingen opleggen aan bepaalde functies en Services of de toegang beperken tot delen of alle Services, inclusief een Proefperiode, in elk geval met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of een derde partij. PFE zal haar commercieel redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in de Diensten en / of Producten die, naar de redelijke mening van PFE, het effect hebben van een wezenlijke en nadelige vermindering van de functionaliteit van de Diensten en / of Producten. PFE kan deze overeenkomst van tijd tot tijd bijwerken of herzien. Als PFE deze Overeenkomst bijwerkt of herziet, zal PFE u hiervan op de hoogte stellen via e-mail naar uw meest recentelijk opgegeven e-mailadres, door de bijgewerkte of herziene Servicevoorwaarden en Licentieovereenkomst voor eindgebruikers op de Site te plaatsen of op enige andere manier gekozen door PFE in zijn commercieel redelijke discretie. Uw gebruik van de Site, Services of Software na een dergelijke update of herziening houdt in dat u ermee instemt gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze Overeenkomst zoals bijgewerkt of herzien. U kunt de meest actuele servicevoorwaarden en licentieovereenkomst voor eindgebruikers op onze website bekijken. Het is uw verantwoordelijkheid om de Servicevoorwaarden en de licentieovereenkomst voor eindgebruikers regelmatig te bekijken.

Als u uw abonnement binnen tien (10) dagen na een dergelijke kennisgeving door PFE in overeenstemming met voorgaande paragrafen opzegt, zal PFE u een pro rata deel van eventuele vooruitbetaalde vergoedingen voor de betreffende Services terugbetalen die van toepassing zijn op de geannuleerde services die betrekking hebben op het gedeelte van de vooruitbetaalde abonnementsperiode, indien van toepassing.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze servicevoorwaarden worden uitsluitend beheerst door de wetten van de Nederlandse staat en elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst zal exclusief worden voorgelegd aan de rechtbanken van Nederland.

Snelle vraag?

Iets onduidelijk? Stuur ons je vraag via het formulier op onze contact pagina en we komen er zo snel mogelijk op terug.