Toets instellingen

Inhoudsopgave

Algemeen #

Een toets kun je op elke plek in je cursus toevoegen. Normaal gesproken doe je dat als je de cursus aanmaakt en dan in de bouwer van de cursus. Als je de toets aanmaakt in de cursus-bouwer wordt deze ook direct aangemaakt via menu Leeromgeving | Toetsen.

Via menu Leeromgeving | Toetsen kun je dan de inhoud van de toets bewerken. Iedere toets heeft ook een eigen Bouwer waarin je alle toets-vragen kunt instellen. Dit werkt net zoals de cursus bouwer. Als je een toetsvraag toevoegt in de bouwer, dan wordt die vraag direct aangemaakt bij menu Leeromgeving | Vragen.

Het verschil met de cursus-bouwer is echter dat je direct binnen de toets-bouwer de vraag al helemaal naar wens kunt instellen. Je hoeft na het aanmaken van de vraag in de toets-bouwer dus de vraag niet nog apart te bewerken via menu Leeromgeving | Vragen.

Open vraag #

Open vragen geven je de mogelijkheid om meer informatie van de cursist te krijgen. Je kunt instellen wat er moet gebeuren nadat de cursist een open vraag heeft ingevuld. Hieronder staat beschreven wat je van elke selectie kunt verwachten:

Geen beoordeling, geen punten toegekend – De essayvraag is ingediend en wacht op beoordeling. Het definitieve quizcijfer dat aan de leerling wordt gepresenteerd, wordt weergegeven als ‘In behandeling’.
Geen beoordeling, volledige punten toegekend – Essay-status is “Niet beoordeeld”, maar volledige punten worden toegekend. Je kunt filteren op essays die niet zijn beoordeeld om ze later te beoordelen.
Beoordeeld, volledige punten toegekend – Essay-status is “Beoordeelde” en volledige punten worden toegekend.

BELANGRIJK: Als er geen punten worden toegekend voor het essay, telt dit (tijdelijk) mee voor de eindscore. Als het totale aantal punten behaald met de andere vragen voldoet aan de drempel om te slagen, kan de gebruiker doorgaan met de cursus. Als ze echter niet genoeg punten verdienen om de overschrijdingsdrempel te halen, kunnen ze niet verder.

Certificaten worden niet toegekend als de quiz-essayvraag nog steeds de status NIET BEOORDEELD heeft, zelfs als aan de certificaatdrempel is voldaan.

Wanneer een essay voor een toets ingediend is, kun je het vinden onder Toetsen > Ingezonden Essays.

Voor meer informatie over de verschillende toetsvragen, overige en geavanceerde instellingen raden we het volgende doc aan:

GEAVANCEERDE TOETSINSTELLINGEN