Wijziging wordt niet opgeslagen

Het kan soms voorkomen dat je een wijziging gemaakt hebt in een pagina, blog of cursus en dat die niet getoond wordt nadat je de pagina hebt opgeslagen. Dit is vrijwel altijd een cache issue dat je snel zelf kunt oplossen.

Als de wijziging wel zichtbaar is bij het bewerken van de pagina, maar niet als je de pagina bekijkt aan de front-end, klik dan in de admin-balk op ‘clear page cache’:

Het probleem is dan waarschijnlijk opgelost. Als dit niet werkt, neem dan contact op met support en geef aan om welke pagina het gaat.

Wijziging van les instellingen lukt niet #

Issue: ik heb een video link of (andere) content in de materialen-tab gewijzigd en vervolgens de les opgeslagen, maar mijn wijzigingen worden niet bewaard

Als je bij een les de instellingen wijzigt (onder de tab ‘Instellingen’) en de wijzigingen worden niet bewaard (na het vernieuwen van de pagina zijn de wijzigingen weer ongedaan gemaakt), probeer dan eerst de website cache leeg te maken zoals in bovenstaande screenshot, mogelijk is dat de oplossing al.

Als dat niet werkt, dan heb je mogelijk afbeeldingen of een vreemde video-url (anders dan youtube of Vimeo) ingesteld in de instellingen. Stuur in dat geval een email naar de support. Het issue is zeer waarschijnlijk een CDN issue dat te maken heeft met de content die je hebt ingevoerd in de materialen-tab of het video url veld. Wij kunnen dit snel oplossen.